Autorský dozor

Pro investora je důležité, aby na stavbě během realizace byla technicky způsobilá osoba, která bude dohlížet na hladký průběh stavby. Dozor spočívá v průběžné kontrole stavebních prací, jejich kvality, dodržování projektové dokumentace a technologických postupů při výstavbě. Také pomůže s případnými problémy, které se během stavby vyskytnou. V neposlední řadě poskytuje investorovi odbornou konzultační činnost.

Pokud takovou osobu hledáte, neváhejte se na mě obrátit.

construction-worker-956496_640

MB Projekta / Ing. Michal Březina / (c) 2020