Projekční činnost dopravních staveb

Zabývám se zpracování projektové dokumentace ve všech stupních od studie až po prováděcí dokumentaci.

Z dopravní infrastruktury navrhuji:

 • místní komunikace, obytné zóny
 • cyklostezky
 • příjezdové cesty k RD
 • autobusové zastávky
 • silnice
 • přechody pro chodce
 • parkovací stání a odstavné plochy

Zabývám se také dopravou kolejovou:

 • tramvajové tratě
 • železniční tratě
 • železniční přejezdy
 • vlečky

terminal

MB Projekta / Ing. Michal Březina / (c) 2020