Inženýrská činnost

Nedílnou součástí každého projektu je tzv. inženýrská činnost. Jedná se o zajištění všech povolení a vyjádření, jejichž získání je nezbytné k realizaci samotné stavby.

Mezi tato povolení patří například projednání stavebního záměru s dotčenými orgány státní správy, jako je Policie ČR, HZS a mnohé další.

bernd-klutsch-nE2HV5AUXFo-unsplash

MB Projekta / Ing. Michal Březina / (c) 2020